Wednesday, October 28, 2015

Sự khác nhau giữa kiểm định và hiệu chuẩn cân ô tô xe tải

Sự khác nhau giữa kiểm định và hiệu chuẩn
Lắp đặt trạm cân ô tô xe tải là hệ thống thiết bị đo lường thuộc loại kích cỡ lớn, chịu sử chi phối của nhà nước. Nên cần phải đo lường theo qui định của Pháp Luật. Như được tư vấn vê lắp đặt trạm cân. Thì sự khác nhau giữa kiểm định và hiệu chuẩn cân ô tô - xe tải có giống nhau không? Nào cùng nhau tìm hiểu nhe! Cung cấp giấy kiểm định gọi ngay: 0909.713.803 hoặc (08) 62 955 240.

Sự khác nhau giữa kiểm định và hiệu chuẩn trạm cân xe tải


Hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị đo là hai hoạt động quản lý thiết bị đo lường nhằm xác định độ chính xác và tin cậy của thiết bị nhưng có mục đích sử dụng và đối tượng thực hiện khác nhau.

Sự khác nhau giữa kiểm định và hiệu chuẩn cân ô tô xe tải


Hiệu chuẩn là “hoạt động so sánh giá trị của đại lượng thể hiện bằng phương tiện đo với giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn đo lường” nhằm xác định sự  sai khác của các giá trị đo được với chuẩn đo lường được sử dụng nhằm để quyết định xem thiết bị đo lường có độ chính xác phù hợp với yêu cầu của phép đo. 


Hiệu chuẩn thiết bị, về mặt pháp luật, là một hoạt động tự nguyện được các đơn vị sử  dụng thiết bị đo thực hiện phục vụ cho mục đích kiểm soát nội bộ của mình. Việc hiệu chuẩn có thể được thực hiện bởi nội bộ cơ sở (nếu có đủ điều kiện kỹ thuật và năng lực nhân sự) hoặc bởi một đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật bên ngoài. Tình trạng thiết bị hiệu chuẩn, thông thường, được nhận biết thông quả Tem hiệu chuẩn và Kết quả hiệu chuẩn.


Kiểm định thiết bị đo lường, theo Pháp lệnh đo lường, năm 1999, là hoạt động quản lý nhà nước về đo lường nhằm mục đích đảm bảo sự công bằng trong giao dịch thương mại. Về mặt nguyên tắc, các thiết bị đo dùng làm cơ sở đề thực hiện giao dịch thương mại (ví dụ thiết bị cân của người bán hàng, đồng hồ đo xăng, đồng hồ tính cước taxi, …). Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” kèm theo Quyết định số 13 /2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 07 năm 2007. 

Việc kiểm định chỉ được thực hiện bởi một đơn vị được chỉ định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng) trong phạm vi được chỉ định. Tình trạng kiểm định được thể hiện bằng Tem kiểm định và/hoặc Giấy chứng nhận kiểm định. Ngoài ra, cần phân biệt hoạt động kiểm định đo lường với hoạt động kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – do Bộ Công thương quản lý.


Hiện nay Quốc hội đang thảo luận dự luật đo lường, dự kiến thay thế cho Pháp lệnh đo lường năm 1999. Sau khi Luật được thông qua, việc ban hành các văn bản hướng dẫn dưới luật có thể sẽ có những điểm bổ sung mới đối với hoạt động hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị đo được giới thiệu ở trên.
Cung cấp giấy kiểm định cân xe tải ô tô gọi ngay: 0909.713.803 gặp A. Nam

No comments:
Write comments

CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ HOÀNG THIÊN

Hoàng Thiên chuyên phân phối cân điện tử các loại cas, Mettler Toledo, AND, Curiotec, Ohaus, Yaohua,... tại TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, đồng Nai, Bến Tre, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, Tiền giang, Kiên Giang, Kon Tum,...