Wednesday, October 28, 2015

Cách chỉnh đầu cân A9 có máy in chi tiết

Nếu bạn đang sử dụng đầu cân Yaohua A9, khi mới mua về được các nhân viên kỹ thuật điều chỉnh rồi. Cho nên bạn chỉ việc cân và sử dụng. Để hiệu chỉnh hoặc cài đặt đầu cân điện tử A9 bạn cần phải được hướng dẫn của kỹ thuật viên Hoàng Thiên. Để được tư vấn miễn phí gọi ngay: 0909.713.803 hiệu chịnh đầu cân A9 miễn phí.
 

điều chỉnh đầu cân A9

Bước 1:Cách Callib đầu cân điện tử A9


Nhấn phím [Func] màn hình hiện [E 005]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [dc 2]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Pn00844]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [F005000] Nhập lại 300 để Callib.
Nhập lại 300 bằng cách nhấn phím số trên bàn phím, màn hình hiện [F000300]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [noLoAd]
Bỏ hết mọi vật trên bàn cân ra để lấy điểm ‘0’
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [---------] một lát rồi hiện[AdLoAd 1]
Đặt tải chuẩn lên và Nhập số bằng cách nhấn phím số trên bàn phím
VD: [000100]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [---------] một lát rồi hiện[H*******]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [C******]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [cH*****]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Adr 01]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [bt 3]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [tf 1]
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện số cân của tải trên cân.VD: 100
Kết thúc quá trình lấy chuẩn.

2. Bước 2 : cài đặt máy in trên đầu cân điện tử A9


Nhấn phím [Print set] màn hình hiện [P 00] nhập 97,màn hình hiện [P 97]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Auto *] nhập 0 ,màn hình hiện [Auto 0]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Type *] nhập 5 ,màn hình hiện [Type 5]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [HL **] nhập 00,màn hình hiện [HL 00]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Arr *] nhập 1 ,màn hình hiện [Arr 1]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [L ***] nhập 100 ,màn hình hiện [L 00100]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [b *] nhập 00 ,màn hình hiện [b 00]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [ode *] nhập 0 ,màn hình hiện [ode 0]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Dct *] nhập 0 ,màn hình hiện [Dct 0]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Y ***] nhập 1000 ,màn hình hiện [Y 1000]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [teln 8]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [th ***]
Nhấn phím [input] , màn hình hiện [tl ***]
Nhấn phím [input] , màn hình trở về trạng thái cân bình thường.
Khi muốn in thì nhấn phím [Print]

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí Cân Hoàng Thiên 0909.713.803

No comments:
Write comments

CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ HOÀNG THIÊN

Hoàng Thiên chuyên phân phối cân điện tử các loại cas, Mettler Toledo, AND, Curiotec, Ohaus, Yaohua,... tại TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, đồng Nai, Bến Tre, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, Tiền giang, Kiên Giang, Kon Tum,...