Thursday, August 28, 2014

CHUYÊN CUNG CẤP CÂN BÀN - CÂN HOÀNG THIÊN - 0909 783 803CHUYÊN CUNG CẤP CÂN BÀN (BENCH SCALE):


DB-II 60KG, DB-II 150KG, DB-IH 60KG, DB-IH 150KG, YHT3-30KG, YHT3-60KG, YHT3-150KG, YHT3-200KG, T23P-60KG, T23P- 150KG, KWS-30KG, KWS-60KG, KWS-150KG, KWS-300KG


Liên Hệ: CÂN HOÀNG THIÊN - 0909783 803Cân bàn BW - I Series

Cân sàn HFS

Cân bàn KWE

Cân bàn nhỏ SW

Cân Bàn DB SeriesCÂN HOÀNG THIÊN

Hotline - 0909 783 803


Điền thông tin để nhận bài viết
hữu ích mới nhất !